CULPOINT

C u l p o i n t

Organizovanje interaktivnih događaja iz oblasti kulture

 

Izrada originalne ručno i digitalno slikane ilustracije brenda „Sofijine kreacije”

Plasman proizvoda domaćih rukotvoraca