O nama

Preduzeće Culpoint d.o.o. je osnovano 2021. godine u cilju organizovanja interaktivnih događaja iz oblasti kulture, vizuelne i muzičke umjetnosti, književnosti, tradicionalnih zanata, kao i proizvodnje umjetnina i rukotvorina. Klijenti, tj posjetioci događaja će biti u prilici da slušaju/gledaju/čitaju/kupe odgovarajuće kulturne sadržaje, uz mogućnost da i sami učestvuju u događaju tokom odgovarajućih radionica. Na taj način posjetilac nije samo pasivni posmatrač/slušalac, nego i akter kulturnog događaja, što mu omogućava bogatiji duhovni doživljaj i trajnije sjećanje na isti.

U okviru preduzeća, plasiramo domaći brend „Sofijine kreacije“, koji se bavi proizvodnjom i distribucijom suvenirskih umjetnina koje na originalan način predstavljaju Podgoricu i čitavu Crnu Goru.