culpoint

Proizvodi koje nudi naše preduzeće

Ručno i digitalno slikane ilustracije brenda „Sofijine kreacije” koje se mogu štampati na različitim medijima, kao što su peškiri za plažu, cegeri, majice i dr.

Suveniri brenda „Sofijine kreacije”, sa prepoznatljivim motivima Podgorice i Crne Gore.

Proizvodi rukotvoraca sa područja Podgorice i drugih opština
Crne Gore.