CULPOINT

CULPOINT PRUŽA SLJEDEĆE USLUGE

Organizovanje interaktivnih događaja iz oblasti kulture, kao što su koncerti, umjetničke izložbe, književne večeri, projekcije filmova, produkcija zvuka i filma, radionice iz sfere muzike, vizuelnih umjetnosti i rukotvorina;

Izrada originalne ručno i digitalno slikane ilustracije brenda „Sofijine kreacije” koje se mogu štampati na različitim medijima, kao što su peškiri za plažu, cegeri, majice i dr., zavisno od potrebe klijenata.

Plasman proizvoda domaćih rukotvoraca

CULPOINT

CULPOINT